PROČ PLAVEME

 

Na co vybíráme?

Středisko Na Sioně pomáhá rodinám dětí se specifickými potřebami. Porucha autistického spektra je bohužel častou diagnózou. A právě tyto děti potřebují pro svůj rozvoj řadu pomůcek.
 
Jednou z užitečných pomůcek je interaktivní podlaha, kterou např. úspěšně používají pro své žáky speciální školy. Zařízení se skládá z 3D projektoru, který dokáže promítat interaktivní obraz na stůl nebo stěnu.     
Speciální výukové programy dokáží děti zaujmout a stimulovat je k pohybu či rozvoji očního kontaktu, který musí řada dětí s poruchou autistického spektra trénovat. Proto jsme se rozhodli pořídit interaktivní podlahu i našim dětem. 
 
Z výtěžku benefičního závodu Pošli kačku bychom rádi nákup interaktivní podlahy dofinancovali. Nyní máme k dispozici 54 000 Kč, náklady na minimalistickou verzi interaktivní podlahy jsou 70 000 Kč.
 
 

Veřejná sbírka

Prodej startovních čísel kaček probíhá v rámci povolené veřejné sbírky č.j. 109140/2020/KUSK. Sbírka byla osvědčena dne 5.8.2020 Krajským úřadem Středočeského kraje.

 
 

 Kdo jsme?

Ve Středisku Na Sioně provázíme rodiny dětí se specifickými potřebami od narození do 26 let. Může se jednat o děti s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, s různým typem postižení, s autismem a ADHD. 
 
Naším posláním je napomáhat tomu, aby každé dítě se specifickými potřebami naplno rozvinulo svůj potenciál a našlo cestu ke spokojenému životu a uplatnění ve společnosti.
 

8

PRÁCI S DĚTMI VÁM MŮŽE PŘIBLÍŽIT KRÁTKÉ VIDEO ČI PŘÍBĚH RODINY SE ZUZANKOU.
Můžete si přečíst další příběhy našich malých klientů. O naší činnosti se více dozvíte na našich webových stránkách

 

AKTUÁLNĚ JEZDÍME DO VÍCE NEŽ 100 RODIN PO CELÉM STŘEDOČESKÉM KRAJI. DO NAŠEHO STŘEDISKA CHODÍ DALŠÍCH 30 KLIENTŮ.