kacka_2024_LOGO
 
 
Letošního ročníku, který se konal 4. 5. 2024, se zúčastnilo 556 malých kaček a 9 velkých firemních kaček. Výtěžek benefice 51 800 Kč použijeme na nákup speciálních pomůcek pro děti s autismem, ADHD, vývojovou dysfázií a dalšími obtížemi, které jsou klienty charitního Střediska Na Sioně.
 
Děkujeme všem, kdo nás podpořili, a těšíme se na další ročník. 
 
 

 

 
Firmy a organizace, které věnovaly odměny pro nejrychlejší kačky :

 

 

 

 

 

Tato akce se konala za finanční i jiné podpory: