Veřejná sbírka

Prodej startovních čísel kaček probíhá v rámci povolené veřejné sbírky č.j. 109140/2020/KUSK. Sbírka byla osvědčena dne 5.8.2020 Krajským úřadem Středočeského kraje.