Kačky prosím zatím neobjednávejte. Závod byl zrušen. O novém termínu vás budeme informovat.

Veřejná sbírka

Prodej startovních čísel kaček probíhá v rámci povolené veřejné sbírky č.j. 044033/2019/KUSK. Sbírka byla osvědčena dne 28.3. 2019 Krajským úřadem Středočeského kraje.

Výše uvedená sbírka byla 22.11.2019, č.j. 151952/2019/KUSK rozšířena o prodej předmětů.